ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ
ΤΗ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ


Που να μείνετεΤι να δείτε

Η Γουμένισσα βρίσκεται στην καρδιά της αρχαίας Παιονίας, της χώρας των Παιόνων, που η ιστορία τους ξεκινά από τον Τρωικό Πόλεμο και οι οποίοι συμμετείχαν στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία. Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση της Μακεδονίας, το 146π.Χ., η Παιονία έγινε τμήμα της ρωμαϊκής επαρχίας της Μακεδονίας.

Ωράριο Λειτουργίας

Επιχειρήσεων

Δευτέρα έως Σάββατο

08:00 – 14:00

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή

17:30 – 21:00

Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Ο Εμ­πο­ρικός Ε­παγ­γελ­μα­τι­κός Σύλ­λο­γος Γου­μέ­νισ­σας εί­ναι έ­νας από τους πα­λαι­ό­τε­ρους Εμ­πο­ρικούς Επαγ­γελ­μα­τι­κούς Συλ­λό­γους της χώ­ρας, ό­πως δι­α­πι­στώ­νε­ται και από τα στοι­χεία του πρώ­του Καταστατικού που κα­τα­τέ­θηκε στις 10 Ι­ου­λίου 1931, από τον τότε Πρό­ε­δρο Δη­μή­τριο Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου. Περισσότερα

+10
°
C
Μεγ.:+13
Ελάχ.:+8
Τετ
Πεμ
Παρ
Σαβ
© Copyright - VisitGoumenissa.gr | Powered by Like IT