Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση μας : https://www.visitgoumenissa.gr.

Η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Γουμένισσας χρησιμοποιεί και προστατεύει κάθε πληροφορία που δίνετε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Γουμένισσας δεσμεύεται να διασφαλίζει την προστασία του απορρήτου σας. Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε να παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες με τις οποίες μπορείτε να προσδιορίσετε τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, τότε μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Γουμένισσας έχει το δικαίωμα αλλαγής της πολιτικής ενημερώνοντας τον χρήστη σχετικά με τις αλλαγές. Η πολιτική ισχύει από 15 Ιουνίου 2023.

Τι συλλέγουμε
Μπορούμε να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα και θέση εργασίας, πληροφορίες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email, δημογραφικές πληροφορίες όπως ταχυδρομικός κώδικας, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα και άλλες πληροφορίες σχετικές με έρευνες πελατών ή / και προσφορές πελατών.

Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε
Ζητούμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε μια καλύτερη υπηρεσία, ειδικότερα για τους ακόλουθους λόγους:

Εσωτερική τήρηση αρχείων
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μπορούμε να στέλνουμε περιοδικά διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που νομίζουμε ότι μπορεί να σας φανούν χρήσιμες χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει. Ενίοτε, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ ή ταχυδρομείου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας.

Ασφάλεια
Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε δημιουργήσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε ηλεκτρονικά.

Χρήση δεδομένων
Ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Γουμένισσας χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για διάφορους σκοπούς:
Να παρέχουμε και να διατηρούμε την υπηρεσία μας.
Να σας ειδοποιούμε για αλλαγές στην υπηρεσία μας.
Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της υπηρεσίας μας, όταν το επιλέξετε.

Παροχή υποστήριξης πελατών
Να συγκεντρωθούν αναλύσεις ή πολύτιμες πληροφορίες για να βελτιώσουμε την υπηρεσία μας.
Παρακολούθηση της χρήσης της υπηρεσίας.
Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων.
Για να παρέχουμε ειδήσεις, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που είναι παρόμοιες με εκείνες που έχετε ήδη αγοράσει ή ζητήσατε, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό για την προστασία γενικών δεδομένων (GDPR).
Εάν είστε από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η νομική βάση για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξαρτάται από τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και το συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο τα συλλέγουμε.
Ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Γουμένισσας μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή:
Μας έχετε δώσει την άδεια να το πράξουμε.
Η επεξεργασία είναι στα νόμιμα συμφέροντά μας και δεν παραβιάζεται από τα δικαιώματα σας.
Για σκοπούς επεξεργασίας πληρωμών.

Για να συμμορφωθείτε με το νόμο πέρι Διατήρησης Δεδομένων.
Ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Γουμένισσας θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν μας ζητηθεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές. Ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Γουμένισσας θα διατηρήσει επίσης τα Δεδομένα Χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα δεδομένα χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας μας, ή είμαστε υποχρεωμένοι νομικά να διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Μεταφορά δεδομένων
Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, μπορούν να μεταφερθούν σε – και να διατηρούνται σε – ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται εκτός του νομού σας, της επαρχίας, της χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς της δικαιοδοσίας σας. Εάν βρίσκεστε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και επιλέξετε να μας παρέχετε πληροφορίες, λάβετε υπόψη ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα επεξεργαζόμαστε εκεί. Η συγκατάθεσή σας για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ακολουθούμενη από την υποβολή των πληροφοριών αυτών, αποτελεί τη σύμφωνη γνώμη σας για τη συγκεκριμένη μεταφορά. Ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Γουμένισσας θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και δεν θα γίνει μεταβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων.

Αποκάλυψη δεδομένων Επαγγελματική συναλλαγή
Εάν ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Γουμένισσας εμπλέκεται σε συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν. Θα ειδοποιήσουμε πριν μεταφερθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα και υπόκεινται σε διαφορετική Πολιτική Απορρήτου.

Αποκάλυψη για την επιβολή του νόμου
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί από τον Εμπορικό Επαγγελματικό Σύλλογο Γουμένισσας να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εάν το απαιτεί ο νόμος ή σε απάντηση έγκυρων αιτημάτων από δημόσιες αρχές (π.χ. δικαστήριο ή κυβερνητική υπηρεσία).

Νομικές απαιτήσεις
Ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Γουμένισσας μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα με την καλή πίστη ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για:
Για να συμμορφωθείτε με μια νομική υποχρέωση.
Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της περιουσίας του Συλλόγου.
Για να αποτρέψετε ή να διερευνήσετε πιθανές παραβιάσεις σε σχέση με την υπηρεσία.
Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της υπηρεσίας ή του κοινού.

Προστασία από νομική ευθύνη Ασφάλεια Δεδομένων
Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια.

Σήματα “Do Not Track”
Δεν υποστηρίζουμε το Do Not Track (‘DNT’). Το “Μη παρακολούθηση” είναι μια προτίμηση που μπορείτε να ορίσετε στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας για να ενημερώσετε τις εφαρμογές που δεν θέλετε να παρακολουθείτε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μη παρακολούθησης, μεταβαίνοντας στη σελίδα Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού.

Τα δικαιώματά σας για την προστασία δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Γουμένισσας επιδιώκει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να σας επιτρέψει να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και εάν θέλετε να καταργηθούν από τα συστήματά μας, επικοινωνήστε μαζί μας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:
Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. Όταν είναι δυνατό, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να ενημερώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων απευθείας στην ενότητα των ρυθμίσεων λογαριασμού σας. Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε οι ίδιοι αυτές τις ενέργειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.

Το δικαίωμα της διόρθωσης
Διατηρείτε το δικαίωμα να διορθώσετε τις πληροφορίες σας εάν αυτές οι πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

Το δικαίωμα ένστασης
Διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Το δικαίωμα περιορισμού
Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων
Διατηρείτε το δικαίωμα να σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε σε εσάς με δομημένη, μηχανικά αναγνώσιμη και συχνά χρησιμοποιούμενη μορφή.

Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης
Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όταν ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Γουμένισσας βασίστηκε στη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού απαντήσετε σε αυτά τα αιτήματα. Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας των δεδομένων σας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Πάροχοι υπηρεσιών
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εταιρείες και ιδιώτες τρίτους για να διευκολύνουμε την υπηρεσία μας («Πάροχοι Υπηρεσιών»), να παρέχουμε την υπηρεσία για λογαριασμό μας, να εκτελούμε υπηρεσίες που σχετίζονται με την υπηρεσία ή να μας βοηθήσουν στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η υπηρεσία μας. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες για λογαριασμό μας και είναι υποχρεωμένα να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Analytics
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών τρίτων μερών για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης της υπηρεσίας μας.

Google Analytics
Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Google, η οποία παρακολουθεί και αναφέρει την επισκεψιμότητα εφαρμογών. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση της χρήσης της υπηρεσίας μας. Αυτά τα δεδομένα μοιράζονται με άλλες υπηρεσίες Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για να να προσωποποιήσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη δραστηριότητά αυτή εγκαθιστώντας το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics. Το πρόσθετο εμποδίζει το JavaScript του Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) να μοιράζεται πληροφορίες με το Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητα επισκέψεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Google για το απόρρητο και τους όρους: http://www.google.com/intl/el/policies/privacy/.

Διαφήμιση
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών τρίτων μερών για την προβολή διαφημίσεων και για να βελτιώσουμε την υποστήριξη και συντήρηση της υπηρεσίας μας. Cookie Google AdMob & DoubleClick. Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων στην υπηρεσία μας. Η χρήση του cookie DoubleClick από την Google επιτρέπει σε αυτόν και στους συνεργάτες του να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες μας με βάση την επίσκεψή τους στην υπηρεσία μας ή σε άλλες εφαρμογές στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση του cookie DoubleClick για διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος, μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα Ρυθμίσεις διαφημίσεων Google: http://www.google.com/ads/preferences/.

Πληρωμές
Μπορούμε να παρέχουμε προϊόντα ή / και υπηρεσίες με πληρωμή εντός της υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων για επεξεργασία πληρωμών (π.χ. επεξεργαστές πληρωμών).Δεν θα αποθηκεύσουμε ή θα συλλέξουμε τα στοιχεία της χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας πληρωμής σας. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται απευθείας στους επεξεργαστές πληρωμών τρίτου μέρους των οποίων η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου τους. Αυτοί οι επεξεργαστές πληρωμών συμμορφώνονται με τα πρότυπα που καθορίζει το PCI-DSS όπως διαχειρίζεται το Συμβούλιο Ασφάλειας PCI, το οποίο αποτελεί κοινή προσπάθεια μάρκας Visa, Mastercard, American Express και Discover. Οι απαιτήσεις PCI-DSS συμβάλλουν στην ασφαλή διαχείριση των πληροφοριών πληρωμής.Οι επεξεργαστές πληρωμών με τους οποίους εργαζόμαστε είναι:
Πληρωμές εντός ιστοσελίδας των καταστημάτων Apple Store. Η πολιτική απορρήτου τους μπορεί να προβληθεί στη διεύθυνση https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
Πληρωμές εντός ιστοσελίδας εφαρμογών Google Play. Η πολιτική απορρήτου τους μπορεί να προβληθεί στη διεύθυνση https://www.google.com/policies/privacy/PayPal ή Braintree. Η Πολιτική Απορρήτου τους μπορεί να προβληθεί στη διεύθυνση https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-fullLinks σε άλλες τοποθεσίες.
Η υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική Απορρήτου για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε .Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους.

Προστασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών
Η υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών (“Παιδιά”)Δεν συλλέγουμε συνειδητά προσωπικά στοιχεία από άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι τα παιδιά σας μας έχουν παράσχει προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά χωρίς επαλήθευση της συγκατάθεσης των γονέων, λαμβάνουμε μέτρα για την κατάργηση αυτών των πληροφοριών από τους διακομιστές μας.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Ενδέχεται να ενημερώνουμε την πολιτική μας περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα. Θα ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μέσω σημαντικής ειδοποίησης σχετικά με την υπηρεσία μας, προτού η αλλαγή ενεργοποιηθεί και θα ενημερωθεί η ημερομηνία έναρξης.